Nový slovenský jazyk pre stredné školy

CALTÍKOVÁ, Milada a kol.
slovenský jazyk a literatúra
stredné školy

Literatúra pre stredné školy

POLAKOVIČOVÁ, Alena a kol.
slovenský jazyk a literatúra
stredné školy

Občianska náuka pre stredné školy

BOJNÁK, Štefan
občianska náuka
stredné školy

Dejepis pre 1. ročník SŠ

KMEŤ, Miroslav – VASILOVÁ, Dana
dejepis
stredné školy