Pravopisný semafor pre 5. – 8. ročník ZŠ

Pravopisný semafor pre 5. – 8. ročník ZŠ

KRIŠTOFOVÁ, S. a VALOVIČOVÁ, B. – HRIŇÁK, B. a kol.

Séria doplnkových pracovných zošitov zo slovenského jazyka určená na precvičovanie pravopisu
a gramatiky na súvislých a pútavých textoch na prácu v škole i na doma


Pravopisný semafor ponúka rôznorodé cvičenia s dostatočným priestorom na vpisovanie, koncept je postavený na systéme troch postupných krokov:

1. overenie pochopenia učiva;
2. úlohy na precvičovanie;
3. Záverečné úlohy slúžiace ako reflexia, či si žiak dostatočne osvojil učivo.

Pridanou hodnotou sú zvukové nahrávky vybraných cvičeníprístupné na e-orbispictus.sk – žiak si tak
sám môže počasi domácej prípravy na vyučovanie precvičiť formou diktátu vybrané pravopisné
a gramatické javy.

Riešenia nájdete v samostatnom titule, jednotlivé texty je teda zároveň možné použiť aj ako diktáty.