Nový slovenský jazyk pre 2. stupeň ZŠ

Nový slovenský jazyk pre 2. stupeň ZŠ

KRAJČOVIČOVÁ, Jarmila

Nová PRACOVNÁ UČEBNICA slovenského jazyka pre 2. stupeň ZŠ vám prináša inovativný spôsob práce na hodine. Spája v sebe výklad učebnice a pracovný zošit. Prínosom takto koncipovanej pracovnej učebnice pre žiaka je najmä to, že nemusí odpisovať poučenia do zošita, úlohy môže riešiť bez prerušovania a vymieňania pomôcok. Získaný čas môže učiteľ efektívne využiť a poskytnúť žiakom oveľa viac priestoru na komunikáciu, diskusiu, tvorivú činnosť a na precvičovanie kľúčových kompetencií.

Žiak môže do učebnice písať, poučky si môže podľa vlastného výberu vyznačiť a zvýrazniť. Pri opakovaní učiva ich má vždy po ruke, je to jeho materiál, s ktorým aktívne pracuje. Pracovná učebnica sa tak stáva neoceniteľnou pomôckou pri utvrdzovaní a opakovaní učiva, keď má žiak všetky potrebné definície s praktickými cvičeniami v jednom balíku.

Navrhovaná učebnica nielenže zohľadňuje požiadavky iŠVP, no zároveň prihliada na potreby praxe na školách.