NOVÝ Slovenský jazyk pre 2. až 4. ročník ZŠ

NOVÝ Slovenský jazyk pre 2. až 4. ročník ZŠ

STANKOVIANSKA, Zuzana – CULKOVÁ, Romana

Súbor pracovných učebníc tvorí ucelený program na vyučovanie slovenského jazyka na 1. stupni Zš. Namiesto neustáleho listovania v učebnici, v pracovnom zošite, ďalšom pracovnom zošite a v zošite majú žiaci k dispozícii všetko v jednej pracovnej učebnici. Ušetrený čas efektívne využijete na zaujímavé aktivity, úlohy, hry či diskusie so žiakmi. Učebnica zúročuje dlhoročnú prax autoriek a poskytuje výber ideálnych prostriedkov pre efektívne učenie. Metodicky upúta nielen začínajúceho učiteľa, ale aj jeho skúseného kkolegu.

 

Čím je táto séria výnimočná?

  • Nadväzuje na vyučovanie slovenského jazyka v 1. ročníku ZŠ.
  • Vyvodzuje vhodné a vekuprimerané komunikačné témy.
  • Príbehom odkazuje na gramatické javy a rozvíja slohové tematické celky.
  • Obsahuje podnety pre kritické  a hodnotiace myselnie žiakov.
  • Využíva súčasné trendy vo výučbe slovenského jazyka.
  • Žiaci si sami osvojujú gramatické pravidlá pozorovaním rôznych jazykových situácií.
  • Na základe cvičenia dokážu sami dotvárať poučenia.
  • Dopĺňaním a vpisovaním aktívne spoluvytvárajú učebnicu.
  • Vyfarbovanie a nalepovanie nabáda žiakov k čítaniu s porozumením a rozvoju ďalšej domény.

BONUS! Bonusové špeciály pre rýchlejších žiakov zdarma.