Fyzika pre 6. – 9. ročník ZŠ

Fyzika pre 6. – 9. ročník ZŠ

Séria pracovných zošitov je zameraná nielen na precvičovanie nadobudnutých poznatkov, ale použiteľná je aj priamo pri vysvetľovaní učiva. Každý pracovný zošit obsahuje bloky s poznámkami, ktorými si žiaci zopakujú podstatu preberaného učiva. Okrem toho ponúkajú aj dostatok priestoru na výpočty a na konci kapitoly krátky test, v ktorom si precvičia učivo a upevnia svoje vedomosti. Obsahovo korešpondujú s usporiadaním učiva v učebniciach fyziky schválenými ministerstvom školstva. Učebnice vhodne dopĺňajú množstvom úloh, ktoré sú v nich zastúpené v menšej miere. Otvárajú tak priestor na hlbšie precvičenie preberaného učiva a na domácu prípravu žiaka.