Dejepis pre 1. ročník SŠ

Dejepis pre 1. ročník SŠ

KMEŤ, Miroslav – VASILOVÁ, Dana

Pracovný zošit z djepisu (1. a 2. časť) obsahuje úryvky rôznorodých textov: prameňov, názorov historikov, úryvky z pamätí, listov, či denníkov, ktoré žiak pomocou rôznorodých otázok kriticky analyzuje, a tak si sám v zmysle konštruktivizmu vytvára obraz o minulosti. Texty učia žiaka vnímať historický jav z rôznych uhlov pohľadu a rozvíjajú v ňom všetky predpísané kompetencie. Žiak tu pracuje s textom, tabuľkou, grafom, mapou i obrazovými prameňmi. Dielo okrem vyčerpania obsahu základného učiva dejepisu obsahuje aj rozširujúce témy a neopomína popri analýze a hodnotení významných politických udalostí minulosti ani dejiny každodenného života.

Dielo je v súlade so ŠVP.