Testovanie 5 a 9 a Prípravy do prímy

Testovanie 5 a 9 a Prípravy do prímy

Už len 2 mesiace na zopakovanie celého učiva? Tento veľmi krátky čas sme mali na zreteli pri vytváraní pracovného zošita, ktorý žiakom pomôže s prípravou, či už doma, alebo v škole.

Slovenský jazyk a literatúra

  • Testovanie 5 (KOVÁROVÁ, Dana – KURTULÍKOVÁ, Alena)
  • Testovanie 9 (KRAJČOVIČOVÁ, Jarmila)

Matematika

  • Testovanie 5 (TOTKOVIČOVÁ, Martina)
  • Testovanie 9 (VALÁŠKOVÁ, Zuzana – ANDREJÍČKOVÁ, Jaroslava)

Prípravy do prímy (EXAM testing)