Hallo

Hallo

MENZLOVÁ, Beáta a kol.

Súbor Hallo je určený najmä žiakom na 2. stupni ZŠ. Učebnica a pracovný zošit tvoria zosúladený celok, ktorý učiteľovi poskytuje množstvo materiálu a námetov na každodenné vyučovanie. Učebnice sú pútavo a prehľadne spracované a obsahujú veľa obrazového materiálu, ktorý môže byť podkladom na navodenie komunikačných situácií. Okrem toho obsahujú aj prehľadne usporiadané gramatické prehľadyPracovné zošity obsahujú pútavé ilustrácie Petra Stankoviča. Súčasťou učebníc sú obrázkové príbehy – séria obrázkov rozdelená po lekciách.

Séria učebníc bola schválená Ministerstvom školstva.