Geografia pre 2. stupeň ZŠ a nižšie GOŠ

Geografia pre 2. stupeň ZŠ a nižšie GOŠ

BUBELÍNY, Patrik

V sérii pracovných zošitov sa snažíme o modernejší prístup k vyučovaniu geografie. Vypracovaním jednotlivých úloh žiaci získajú poznatky z danej témy samostatnou prácou, a tak učiteľ môže byťlen poradcom. Pri väčšine úloh žiaci pracujú s atlasom a rozvíjajú si aj medzipredmetové vzťahy s matematikou, dejepisom, slovenským a anglickým jazykom. Niektoré úlohy poskytujú viacero podúloh. Učiteľ sa rozhodne, ktoré z nich vypracujú jeho žiaci. Nadstavbové úlohy, určené pre šikovnejších žiakov alebo na prípravu na Geografickú olympiádu, sú označené ikonou Lupa. Pracovné zošity taktiež obsahujú prvky učebnice v podobe poučiek alebo doplnkového vysvetlenia. Pri niektorých úlohách možno nájsť aj QR kódy, pod ktorými sa skrývajú internetové stránky, ktoré súvisia s úlohou a tú dopĺňajú alebo rozvíjajú. Pre tých, ktorí nemajú aplikáciu na skenovanie QR kódov ponúkame zoznam internetových adries na stiahnutie.V súlade s inovovaným ŠVP.