Rozcvičky pre všetky hlavičky

Rozcvičky pre všetky hlavičky

TOTKOVIČOVÁ, Martina

Rozcvičky formou autokorektívnych kariet umožnia dieťaťu pochopiť spôsob riešenia úloh „spamäti“ a následne ponúkajú okamžitú sebakontrolu bez stresu.

Kontrola správnosti riešení sa vykonáva pomocou plastového zakladača s kartičkami, ktoré po správnom vyriešení úloh vytvoria predpísaný farebný vzor. Do Rozcvičiek sa nepíše, s jednotlivými kartami je možné pracovať viackrát, až kým dieťa nezažije pocit úspechu vo forme bezchybného riešenia.

Dielo je spracované podľa požiadaviek ŠVP a je odporúčané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.