Napísali o nás geografia

22. August, 2017


Nové pracovné zošity z geografie

Pracovné zošity sa stali popri učebniciach bežnou súčasťou výbavy žiakov. Výnimkou nie je ani geografia. Na trhu sú dostupné pracovné zošity od viacerých autorov a vydavateľstiev, preto je na zvážení učiteľa, pre ktoré z nich sa rozhodne. Pred voľbou toho-ktorého pracovného zošita je vhodné poznať jeho obsahovú a formálnu kvalitu. Aj preto by sme vám radi predstavili tohtoročnú novinku od vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana. 
Picture
Picture
Picture
 
Pre školský rok 2017/18 je momentálne k dispozícii nová sada pracovných zošitov geografie pre 5. až 7. ročník ZŠ (1. a 2. ročník osemročných gymnázií). Ku každému z nich je k dispozícii aj metodický zošit pre učiteľa, ktorý obsahuje správne riešenia úloh a odporúčania, ako s pracovnými zošitmi pracovať. Autorom pracovných zošitov je skúsený učiteľ z praxe Patrik Bubelíny, čo sa prejavuje aj v typoch a formuláciách otázok a úloh. Tie sú zamerané často aplikačne a prepájajú obsah učiva s praktickým životom. 

Oproti iným pracovným zošitom tu preto nájdete množstvo úloh na prácu s mapami, grafmi alebo štatistickými údajmi. Zaujmú aj úlohy na prácu s textom, pomocou ktorých dokážete rozvíjať čitateľskú gramotnosť aj v rámci geografie. Obsah (témy) pracovných zošitov vychádzajú z inovovaného ŠVP. Ku každému učivu je k dispozícii veľké množstvo rôznorodých otázok a úloh. Je na zvážení učiteľa, ktoré a koľko z nich zadá žiakom na spracovanie.
 

 

Značky: