Šlabikár

ŠTEFEKOVÁ, Kamila – CULKOVÁ, Romana
šlabikár
1. ročník

Šlabikár

VIRGOVIČOVÁ, Lýda – VIRGOVIČOVÁ, Zuzana
šlabikár
1. ročník

NOVÝ Slovenský jazyk pre 2. až 4. ročník ZŠ

STANKOVIANSKA, Zuzana – CULKOVÁ, Romana
slovenský jazyk a literatúra
1. stupeň ZŠ

Matematika pre 1. ročník ZŠ

REPÁŠ, Vladimír a kol.
matematika
1. stupeň ZŠ

Matematika pre 2. – 4. ročník ZŠ

REPÁŠ, Vladimír a kol.
matematika
1. stupeň ZŠ

Mimočítankové čítanie pre 1. stupeň ZŠ

KOVÁROVÁ, Dana – KURTULÍKOVÁ, Alena
slovenský jazyk a literatúra
1. stupeň ZŠ

Písanie a slohová výchova pre 1. stupeň ZŠ

DAMBORÁKOVÁ, Viera
slovenský jazyk a literatúra
1. stupeň ZŠ

Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ

ŠTEFEKOVÁ, Kamila a kol. – KOVÁROVÁ, Dana – KURTULÍKOVÁ, Alena
slovenský jazyk a literatúra
1. stupeň ZŠ

Cudzie jazyky pre každého prváka

MENZLOVÁ, Beáta a kol.
anglický jazyk
nemecký jazyk
1. ročník